• Charakteristika festivalu
    • Charakteristika festivalu

    • 18.02.2020 11:38
    • Gelnický kľúč je celoštátny festival komornej hudby s medzinárodnou účasťou neprofesionálnych detských, mládežníckych a dospelých komorných telies inštrumentálnej hudby, rôzneho nástrojového obsadenia.

     Svojou existenciou prispieva k propagácii základných  umeleckých škôl a širokej verejnosti približuje ich umeleckú činnosť zameranú na komornú a orchestrálnu hru detí a mládeže.  

     Festival vznikol v roku 2004 a odvtedy má za sebou  úspešné a  pestré ročníky, na ktorých sa predstavilo množstvo hudobných telies a orchestrov z rôznych ZUŠ na Slovensku.

     Súčasťou festivalu je TVORIVÁ DIELŇA neprofesionálnych detských, mládežníckych a dospelých komorných telies inštrumentálnej hudby, rôzneho nástrojového obsadenia.

    • viac