• Základná umelecká škola v Gelnici svojim žiakom poskytuje zmysluplnú a hodnotnú voľno- časovú aktivitu ako alternatívu voči pasívnemu životnému štýlu, nude a plytkej zábave.

     Významným spôsobom formuje osobnosť žiaka

     • Zážitky so živým aj produkovaným umením obohacujú a ozvláštňujú každodenné prežívanie
     • Umenie podnecuje ku kreatívnemu a vnímavejšiemu prístupu k životu
     • Učí ľudí pozerať sa na život aj z iného uhľa pohľadu
     • Cez vlastnú umeleckú produkciu človek napokon spoznáva sám seba, pestrofarebný svet vlastnej emocionality a obrazotvornosti

      

     Štúdiom na ZUŠ žiak získa  :

     Zmysel pre zodpovednosť

     Naučí sa trpezlivosti

     Posilní odhodlanie na sebe pracovať

     Prekážky a úskalia v živote vnímať ako výzvy

     Upevniť vytrvalosť

     Zlepšiť pamäť a koncentráciu pozornosti na nejakú činnosť

     Rozvinúť kompetenciu dobrej tímovej spolupráce

     Naučíme ich verejnému vystupovaniu

     Umenie ponúka priestor a príležitosť k spoznávaniu nových ľudí, k utváraniu  nových priateľstiev.

     Dieťa sa naučí správne si zadeľovať čas, stíha viac vecí (aj keď mnohí si myslia, že práve to ich zaťaží).

     Nadobúda prezentačné schopnosti. Rozvíja schopnosť prispôsobovať sa, dáva lekcie zodpovednosti a zdravej súťaživosti.

     Systematicky sa zlepšuje v danej oblasti, škola rozvíja hodnotový systém, dieťa sa naučí vážiť to, čo má.