• Flautový seminár

      Občianske združenie Vivo

      PODPORILI SME !

      Dňa 8.2.2020 sa naše žiačky Eliška Miklušová a Nina Pacholská spolu s ich pani učiteľkou Mgr.Slávkou Pacholskou zúčastnili na flautovom seminári organizovanom ZUŠ M.Hemerkovej, Konzervatóriom Timonova, Hudobnou spoločnosťou Hemerkovcov v Košiciavh a Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach.

      Seminár prebiehal formou praktického vyučovania. Veríme, že naše flautistky získali nové poznatky a spôsoby v hre na priečnej flaute,ktoré využijú pri sebazdokonaľovaní.