• Informácie k otvoreniu šk. r. 2021/2022

   • Milí žiaci a rodičia!

    Dovoľte nám, vás všetkých, čo najsrdečnejšie privítať v novom školskom roku 2021/2022 so želaním pevného zdravia a čo najviac prezenčnej výuky!

    Informácie k zahájeniu školského roka:

    1. ZÁPIS všetkých žiakov sa uskutoční v dňoch 2.- 3. septembra 2021 

        2.9. - od 10:00 do 16:00 hod. - u svojho triedneho učiteľa, kde získate všetky potrebné informácie.

        3.9. - od 13:00 do 17:00 hod. - u svojho triedneho učiteľa, kde získate všetky potrebné informácie.

    2. VSTUP do budovy je povolený IBA žiakom všetkých ročníkov, taktiež rodičom detí prípravného štúdia a rodičom novoprijatých žiakov. Ostatných rodičov a sprevádzajúce osoby žiadame nevstupovať do budovy, aby sme znížili počet ľudí v budove. Ďakujeme, že to budete rešpektovať.

    3. VSTUP do budovy IBA s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, respirátor).

    4. Každá osoba (dieťa a rodič), ktorá vstupuje do budovy, musí priniesť so sebou (resp. ho vypíše pred budovou školy) VYHLÁSENIE o bezpríznakovosti. Ak máte aplikáciu Edupage, je možné poslať Vyhlásenie aj elektronicky.  Žiadame deti a rodičov, aby do budovy vstupovali bez akýchkoľvek príznakov. Ďakujeme, že to budete rešpektovať.

    5. NOVOPRIJATÍ ŽIACI sa zapisujú v riaditeľni školy, kde im budú poskytnuté základné informácie.

    6. V prípade, že potrebujete vyriešiť iné záležitosti, požiadajte o vstup vedenie školy na tel.čísle: 0911 225 468.

     

    Tešíme sa na vás!

    Tím ZUŠ Gelnica