• Milí rodičia, deti, mládež!

      Riaditeľstvo školy oznamuje, že od 17.5.-25.6.2021 prebieha zápis nových žiakov. Ak by ste vedeli o nových záujemcoch, poskytnite im prosím túto informáciu.Podmienkou prijatia je: vypísať elektronickú prihlášku a na základe nej sa budú pozývať rodičia s deťmi na talentové skúšky, v termíne od 14.- 18.6.2021 v určenom čase.V prípade, že nemajú možnosť zaslať el.prihlášku, je možné prihlásiť dieťa osobne, ale vopred po telefonickom dohovore s vedením školy.Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!

      S pozdravomMgr. Pacholská

     • OTVORENIE ZUŠ

      Milí rodičia a najmä milí žiaci!

      Konečne sme sa dočkali - od 17.mája spúšťame celú našu umeleckú školičku - prezenčná výuka už bude prebiehať vo všetkých odboroch a všetkých predmetoch.

      Vyučovanie bude prebiehať podľa platných pôvodných rozvrhov, resp. niektorí podľa nových platných rozvrhov v tých triedach, kde ste si spolu s triednym učiteľom rozvrh vzájomne dohodli.

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Vláda s účinnosťou od 29.4.2021 vydala usmernenie, že vstup do školy nie je podmienený negatívnym testom žiakov a rodičov, ak sa región nenachádza v čiernom stupni COVID-automatu! Testovanie sa bude realizovať iba v intervenčnej forme (iba tam, kde vznikne problém).

      Z toho vyplýva, že u nás už žiaci ani rodičia nemajú povinnosť preukazovať sa negatívnym testom.

      Avšak prosíme vás, aby ste aj naďalej dodržiavali zásady ochrany - do školy vstupuje dieťa bez akýchkoľvek príznakov, definfekcia rúk, umývanie rúk, rúško!

      Ďakujeme za pochopenie!

      Riaditeľka

     • Usmernenie k vyučovaniu od 26.4.2021

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Riaditeľstvo ZUŠ v Gelnici oznamuje, že od pondelka 26. apríla 2021,na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR v súlade s platným COVID AUTOMATOM:

      obnovuje prezenčné individuálne vyučovanie pre všetkých žiakov OKREM predmetov spev a hra na dychové nástroje, ktorých vyučovanie bude aj naďalej prebiehať dištančne.

      Takisto výuka skupinových foriem vyučovania ako výtvarný odbor, literárno – dramatický odbor, audiovizuálny a hudobná náuka sa aj naďalej realizuje dištančne.

       

      PODMIENKA:

      Predloženie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti. Tlačivá nájdete na stránke školy (pod "Tlačivá") alebo u svojich triednych učiteľov (na požiadanie vám odošlú na mail).

      Naďalej platí ostražitosť pri dodržiavaní hygienických opatrení - dezinfekcia rúk, rúško.

      Škola bude otvorená , preto žiadame rodičov a iné cudzie osoby (okrem žiakov a zamestnancov školy), aby NEVSTUPOVALI do budovy a svoje deti vyzdvihovali pri vchode do budovy!

       

      Za porozumenie ďakujeme!

     • USMERNENIE k otváraniu školy od 12.4.2021

      Vážení rodičia,

      od 12.4.2021 sa rozhodnutím ministra školstva obnovuje školské vyučovanie pre žiakov vo veku prvého stupňa ZŠ - okrem vyučovania predmetov spev, hudobná náuka, hra na dychový nástroj a skupinové vyučovanie umeleckých odborov (VO, LDO, OAMT).

      Usmernenia k obnoveniu vyučovania:

      Podmienky nástupu žiaka do ZUŠ:

     • INFORMÁCIA k štúdiu v umeleckých ODBOROCH v ZUŠ

      Vážení rodičia!

      Opäť sa stretávam s rôznymi názormi a myslením v otázkach  fungovania umeleckého školstva. Je obdobie úhrady príspevku na štúdium. Dovoľte mi sa k tomu celému vyjadriť.

      Situácia okolo súčasného stavu všeobecne, je neľahká a momentálne pre všetkých aj nesmierne negatívna. A nikto v tom nie je dobrovoľne!!! Najviac utrpela kultúra, šport a školstvo, hoci práve to posledné je v porovnaní s kultúrou aspoň realizované dištančne. Tých sťažností na túto formu výuky počúvame všetci neustále. A kde sú POZITÍVA? Veď tento spôsob predsa priniesol aj mnoho pozitív! Všetci sa učíme a rozvíjame svoje technické vedomosti a schopnosti, venujeme sa rodine viac ako inokedy, najmä svojim deťom (to je primárna úloha rodiča).

      Všetci si musíme uvedomiť, že toto čím prechádzame, je nová éra, ktorá má základ práve v rýchlom rozvoji informačných technológií a digitalizácie. A to sa nedá zastaviť! Akokoľvek sa tomu snažíme brániť a negovať, nezastavíme to. Celý svet sa proste posúva do niečoho nového. 

      Každý sa k tomu postaví po svojom. Niekto sa vyrovnáva s novými situáciami rýchlejšie, niekto pomalšie. Tí, ktorých zmeny nezaskočia, alebo sa otrasú skôr, snažia sa naskočiť na idúci vlak. Medzi nich patrí aj naša ZUŠ.

      Zabezpečenie online výuky nie je jednoduché, ako pre vás/nás - rodičov, tak aj pre školu. Školstvo je dlhodobo zanedbávané a investície do neho sa mu vyhýbali. Toto je iba zúročenie nič nerobenia. Vo vyspelých štátoch sú technológie pre rodiny zabezpečované školami (Taliansko), alebo sú školy či rodiny dotované štátom a majú dostatok financií, aby im pomohli. Alebo im poskytne štát finančný príspevok na zabezpečenie vybavenia (Nemecko, Rakúsko). U nás? Žiaľ, nemôžeme očakávať, že nám to zabezpečí škola, lebo nemá z čoho! Verte mi, že by som rada zabezpečila všetky rodiny potrebnými technológiami, aby vás/nás to tak finančne nebolelo. Žiaľ...Aj napriek tomu všetkému, sa naša škola snaží zabezpečiť výuku, ktorá prebieha výlučne ONLINE! (čo samozrejme nie je úplne bežné ani na iných školách s povinnou dochádzkou).

      Netreba zabúdať, že MY NIE SME KRÚŽOK ! Ale škola, ktorá umelecky vzdeláva deti a mládež a pripravuje ich na umeleckú dráhu, ktorou sa možno bude raz živiť. No za negatívny alebo dezinformačný pohľad na umelecké školstvo vlastne nemôžete. Degraduje ho štát! Prvou chybou bolo zbavenie sa financovania a hodenie tejto zodpovednosti na mestá a obce! Ďalej sa to už vlieklo z roka na rok. ZUŠky časom stratili na svojom význame a obsahu. Veď nie je v poriadku, že na stredné školy s umeleckým alebo pedagogickým zameraním prijmu žiakov, ktorí sa s umením stretli iba okrajovo, či vôbec! Nie je normálne, že sa až vtedy, keď sa začínajú pripravovať na povolanie, učia hrať na nejaký nástroj, alebo pracovať so štetcom! A potom títo absolventi umeleckých škôl učia vaše/naše deti....Nemôžeme predsa preskočiť niečo, čo sa nedá preskočiť! Viď. výnimky....ale odpovedzte si úprimne, koľko ich je ?!

      ZUŠ sú zákonom stanovenou odbornou inštitúciou, ktorá sa nevenuje vašim/našim deťom v poobedňajším hodinám len preto, aby ste/sme ich mali kam odložiť pokiaľ dôjdeme z práce! Je to ŠKOLA !

      A tento druh školy je proste spoplatnený, aj keď príspevok je IBA na čiastočnú úhradu štúdia!

      Tak ako sa musia platiťi všetky služby, za tovar v obchode, či za byt, tak sa proste musí platiť aj táto škola. Aj ONA má niekde budovu, aj ONA musí ako aj vy doma platiťi za plyn, elektrinu, vodu, aj keď v tomto období je menšia spotreba - školy majú ale vopred na rok určený platobný kalendár a nikto sa s vami dohadovať o znížení nebude. Snáď sa to vráti pri vyúčtovaní.....o rok...

      Momentálna situácia snáď nebude trvať večne!

      Raz sa všetko, podobne ako predtým, vráti do starých/nových koľají a vaše/naše deti budú chcieť študovať a vzdelávať sa, pripravovať sa na svoje povolanie, veď nie každý je matematik, či stavbár. Niekto chce byť predsa aj umelec.

      Ak teraz necháme padnúť niektoré činnosti, inštitúcie, potom už možno bude neskoro, nemožné či ťažké obnoviť zrútené, alebo začať odznova.

      A preto školy potrebujú podporu od nás všetkých! Je to pre vaše/naše deti!

      Školné je na podporu vašich/našich detí a predstavuje pre skupinové vyučovanie 5€/mesačne, pre individuálne 6€/mesačne. Myslíte si, že je to veľa pre vaše/naše deti?

      (pozn. ZUŠ v Gelnici má jedno z najnižších školných na Slovensku, ale úrovňou výuky sa vyrovná obrovským školám)

       

      Samozrejme je to na vás.....rozhodnite sa, či budete aj naďalej podporovať túto školu (a uhradíte príspevok) alebo ukončíte štúdium svojho dieťaťa u nás (ukončuje sa písomnou žiadosťou) ...

      Aj napriek všetkému vám za všetko ďakujeme a želáme vám najmä zdravie!

       

      P.S.: Ak žiaci potrebujú akékoľvek pomôcky na výuku, dohodnite sa so svojimi triednymi učiteľmi o ich prevzatí.

      riaditeľka školy