• Orgány združenia:

     Rada členov (výkonný orgán) 
     Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslava Trošanová
     Štatutárny zástupca: Lucia Jánošíková
     Členovia: Martina Dzurňáková, Ing. Alena Popelášová, Mgr. art. Zuzana Mega, 
     Mgr. Jozefína Schneiderová, Dis., Anton Marcinko, DiS.art.

      

     Kontrolná rada (kontrolný orgán)
     Predseda: Ing. Zuzana Kleinová
     Členovia: Ing. Monika Lorincová, Mgr. Marcela Fedorová

      

     Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2022 Vyhlasenie_Vivo2023_2per.pdf

     Stanovy OZ Vivo   VIVO_Stanovy.pdf

     Prihláška do OZ Vivo  pre fyzickú osobu: Prihlaska_OZ_Vivo_fyzicka_osoba.docx

     Prihláška do OZ Vivo pre právnickú osobu: Prihlaska_OZ_Vivo_pravnicka_osoba.docx

     Logo OZ Vivo: