Prihláška na štúdium na našej škole

V prípade uchádzača mladšieho ako 18 rokov vyplňte aj polia, ktoré nie sú povinné, ale sú potrebné pre zaregistrovanie prihlášky (napr. mená rodičov...).

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: