• OZNAMY

   • 02.10.2020 15:21
   • Informácia o ONLINE výuke v prípade karantény alebo dištančného vyučovania v ZUŠ
   • Podmienky vyučovania počas karantény

     

     

    - ak sa v karanténe nachádza učiteľ ZUŠ, celá jeho trieda prechádza na dištančné – ONLINE vyučovanie podľa stanovených rozvrhov, príp. podľa upravených rozvrhov vzhľadom na novú situáciu v skrátenom režime

     

    - POVINNOSŤ žiakov je zúčastňovať sa online vyučovania tak, ako v bežnom režime ! (v prípade choroby žiaka, je rodič POVINNÝ túto skutočnosť bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi)

     

    - ONLINE vyučovanie bude prebiehať cez jednotnú aplikáciu ZOOM (vo vážnych odôvodneniach sa rodič môže dohodnúť s učiteľom na inom spôsobe, ktorý prerokuje s riaditeľom školy)

     

    - ONLINE výuka prebieha týmto spôsobom:

     

    • Učiteľ odošle pozvánku na vyučovaciu hodinu rôznym spôsobom (do mailu, messengeru, whatsapp, a iné) – buď má vlastný prístup, alebo na rodičovské konto (nemusí mať stiahnutú žiadnu aplikáciu!)
    • Dieťa resp. rodič KLIKNE na prijatý odkaz/link
    • Vyučovacia hodina je spustená a riadia sa usmerneniami vyučujúceho
    • Pri mladších žiakoch, ktorí neovládajú ešte túto techniku, prosíme rodičov o vstupnú pomoc – ĎAKUJEME
    • (otvorenie hodiny, nastavenie zvuku, príp. iné)
    • Týmto spôsobom učíme deti aj seba ovládať súčasné techniky komunikácie a výuky

     

    - Rodičia môžu komunikovať so školou alebo učiteľom cez EDUPAGE (ak nemáte prístup do Edupage svojho dieťaťa, komunikujte s triednym učiteľom)

     

    - Rodič pomocou edupage vie odkontrolovať preberané učivo v danú hodinu (v prípade nejasností, kontaktujte triedneho učiteľa)

     

    - V PRÍPADE, že sa učiteľ nachádza na PN – vyučovanie neprebieha! Po ukončení PN má možnosť nahradiť hodiny po dohode so žiakom resp. rodičom

     

    - ak sa v karanténe nachádza žiak,  resp. viacerí žiaci v Hudobnom odbore, dohodnú si ONLINE hodinu s učiteľom, ktorý odučí daného žiaka/žiakov zo školy

     

    - ak sa v karanténe nachádza celá škola, všetky triedy prechádzajú na ONLINE výuku podľa platných rozvrhov, príp. vzhľadom k zmenám, si môžu dohodnúť nový rozvrh schválený riaditeľkou školy

   • Naspäť na zoznam článkov